In-Site Search

Enter the search word in order to make a search within the site. The search will be carried out in all documents and it will be offered to you as a list.


Ask us!
OR
Yeni yasayla Ar-Ge personelleri için SGK indiriminde süre sınırı kaldırıldı.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Ar-Ge personellerinin Ar-Ge projeleri kapsamındaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta işveren priminin yarısı her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktaydı.

11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı kanun Madde 144’te gelen değişiklikle 5746 sayılı kanun 3. maddesinden “her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi kaldırılmıştır.