In-Site Search

Enter the search word in order to make a search within the site. The search will be carried out in all documents and it will be offered to you as a list.


Ask us!
OR
LEGISTLATIONS AND REGULATIONS
  • 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ( 6170 Sayılı Kanun İle Değişiklik Hali)
  • 5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
  • Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği